Teràpies per superar l'ansietat i les fòbies

Ansietat i fòbies

El problema de l'ansietat es troba en la intensitat i la freqüència

Sentir una mica d’ansietat quan hem d’afrontar-nos a una entrevista laboral, un examen, una exposició oral, una reunió important... es lògic i normal. Però quan l’ansietat ens paralitza i sobrepassa els límits suportables esdevé un problema.

Es a dir, quan hi ha moltes situacions o pensaments que ens provoquen ansietat i es transformen en un patiment constant és el moment de demanar ajuda a un professional per ser tractada.

Els intents constants de controlar l’ansietat solen ser solucions intentades errònies portant a empitjorar l’estat d’ansietat i comportant frustració i més por.

L’ansietat és la més comuna i universal de les emocions. S’activa davant un perill o amenaça i es manifesta mitjançant un conjunt de respostes fisiològiques, cognitives i conductuals.

" No fa falta conèixer el perill per tenir por; de fet, els perills desconeguts són els que inspiren més temor." (Alejandro Dumas)

Les respostes d’ansietat es defineixen com reaccions defensives i instantànies davant un perill. Aquestes respostes, de fugida o de lluita, quan hi ha una amenaça de perill, són adaptatives, fan una funció protectora. Per exemple, si la situació en la qual ens trobem requereix una forta reacció d’alarma i una gran activació fisiològica que ens prepari per actuar (com pot ser focalitzar l'atenció, tensar més els músculs, bombejar més sang, més oxigen etc...), les reaccions que ens provoca l’ansietat ens ajuden a respondre millor a la situació de perill.

El problema es presenta quan fets estressants fan que la persona vegi el fantasma de perill en situacions inofensives.

Moltes vegades es té por a l’experiència desagradable de l’ansietat i aquesta por produeix l’ansietat.

Símptomes fisiològics o corporals

Símptomes fisiològics o corporals

 • Cardiovasculars (palpitacions, pols ràpid, tensió arterial alta, excés de calor)
 • Rrespiratoris (sensació d’ofec, respiració ràpida i superficial, opressió toràcica)
 • Gastroenteritis (nàusees i vòmits, diarrea, aerofàgia, molèsties digestives)
 • Genitourinaris (miccions freqüents, enuresis)
 • Neuromusculars (tensió muscular, tremolors, formigueig, mal de cap tensional, fatiga)
 

Símptomes cognitius i conductuals

Símptomes cognitius i conductuals

 • Preocupacions (inseguretat, por…)
 • Pensaments negatius (inferioritat, incapacitat...)
 • Anticipacions de perill o amenaça
 • Dificultat de concentració
 • Dificultat per prendre decisions
 • Sensació general de desorganització o pèrdua de control en l’entorn
 • Hiperactivitat
 • Paràlisis
 • Dificultats d’expressió verbal i conductes d’evitació

Les fòbies

La por ens salva la vida. Moltes vegades l’emoció de la por ens fa conscients dels perills externs que són una amenaça per la nostra vida provocant-nos respostes ràpides i eficaces. El problema ve quan la por és desparionada o bé el perill no és real.

Les fòbies

Una fòbia és un trastorn psicològic que es caracteritza per una por intensa i desproporcionada que desencadena la presència o anticipació d’un objecte o situacions concretes, que es manté estable, és previsible i reiterada.

En alguns casos la por exagerada pot provocar malestar físic: tremolors incontrolables, marejos, suors excessius, palpitacions... La mateixa fòbia provoca ansietat. En casos extrems pot arribar a produir atacs de pànic.

Les persones que pateixen una fòbia pretenen construir un mur de protecció al seu voltant.

Normalment les solucions intentades per vèncer les fòbies solen ser evitar l’estímul que provocar la por, amb la qual cosa es disminueix l’ansietat al moment, però es crea un reforçament negatiu d'aquesta conducta, provocant més conductes d'evitació en el futur amb la qual cosa s’agreuja el problema, és a dir la fòbia.

Es diagnostica com a fòbia quan la por intensa interfereix en la vida laboral, social i o familiar de la persona.

Les fòbies són molt comuns. Els experts calculen que una de cada vint persones al món pateix algun tipus de fòbia.

Les fòbies socials

Fòbies socials

Són temor o ansietat davant situacions socials, com tenir contacte verbal amb desconeguts, parlar o menjar en públic, anar a reunions socials, fer exposicions, sortir a la televisió, tenir una trobada amorosa, por a perdre el control de les pròpies reaccions com plorar, tartamudejar, ennuegar-se, vomitar en públic...

 

Les fòbies específiques

Fòbies específiques

 • Fòbia a volar
 • Claustrofòbia, por als llocs tancats
 • Agorafòbia, por als llocs oberts
 • Por a la mort
 • Zoofòbia, por als animals
 • Por a perdre persones estimades
 • Por a les altures
 • Por a les tempestes
 • Por a veure sang o ferides, o a les injeccions
 • Hipocondria, por a patir una malaltia greu a partir de la interpretació incorrecta dels símptomes corporals

Es poden tractar les fòbies i l’ansietat?

Psicoterapia estratègica

La psicoteràpia estratègica aporta solucions ràpides i eficaces per aquests problemes.

La intervenció terapèutica, primer es dirigeix a detectar els mecanismes de funcionament del problema i les solucions intentades frustrades, que en moltes ocasions contribueixen a l’empitjorament del problema. A continuació s’eliminen les solucions intentades frustrades i es proposa tècniques de dessensibilització amb la finalitat d’aconseguir un petit canvi en la persona, que li permeti donar-se compte de la seva capacitat per afrontar positivament la situació que li provoca l’ansietat o la por.