Tractament

La correcció òptica que proposa l'optometria comportamental es basa en buscar la màxima agudesa visual, confort i eficàcia tenint en compte tots els paràmetres trobats en l'examen d'eficàcia visual. Per tant, es busca una millora en l'acomodació, en la coordinació entre tots dos ulls i una millora en la percepció del nostre entorn tridimensional.

Teràpia visual neurocognitiva

La teràpia visual és un conjunt de procediments clínics que s'apliquen quan les ulleres i / o lents de contacte no són suficients per prevenir, resoldre o impedir el desenvolupament de problemes que estan relacionats amb el rendiment i el confort visual.

Fototeràpia optomètrica Syntonics

La fototeràpia optomètrica Syntonics és el tractament optomètric que utilitza l'aplicació de la llum mitjançant filtres de color amb unes freqüències específiques.

Mètode *SVTA

Més del 80 % de la informació per a un ràpid aprenentatge passa a través del canal visual. La majoria dels músculs del nostre cos es mouen cap a un punt d'interès després de rebre un senyal per part del sistema visual.