Ansietat i fòbies

Sentir una mica d’ansietat quan hem d’afrontar-nos a una entrevista laboral, un examen, una exposició oral, una reunió important... es lògic i normal. Però quan l’ansietat ens paralitza i sobrepassa els límits suportables esdevé un problema.

Es a dir, quan hi ha moltes situacions o pensaments que ens provoquen ansietat i es transformen en un patiment constant és el moment de demanar ajuda a un professional per ser tractada.

Relacions pares-fils

Avui en dia, en la nostra societat els fills són molt desitjats i això ha portat que els pares estiguin molt preocupats per educar bé als seus fills, però segurament, els pares mai s’havien sentit tan insegurs i desbordats per l’educació dels infants.

La depressió

La Depressió és un trastorn de l’estat d’ànim transitori o permanent, en el qual el símptoma habitual és un estat d’abatiment i infelicitat, portant a la persona a perdre interès o plaer per a quasi totes les activitats.