Aprenentatge visual

Aprenentatges i visió

El 80% de la informació exterior que arriba al nostre cervell ho fa a través del sentit de la visió, i gran part del cervell està involucrada en els processos visuals. Per tant podem dir que som éssers visuals. La visió ens ajuda a interpretar, comprendre i donar significat al que veiem.

Símptomes i signes de problemes visuals

L'aprenentatge es produeix a través d'un nombre de processos complexos i interrelacionats on la visió exerceix un paper clau. Molts signes, símptomes i comportaments associats amb problemes d'aprenentatge són similars a aquells causats per problemes de visió. Aquesta és la raó de per què és tan important que un examen de la visió complet formi part de l'avaluació interdisciplinària de tots els nens que no aconsegueixen tenir èxit a l'escola.