El moviment és la base de l'aprenentatge, el llenguatge i el comportament estan units al sistema motor i al control del moviment.

Aprenentatge i movimentEl moviment organitza el Sistema Nerviós Central pel que fa als sentits (visió, audició, tàctil) i de l’equilibri.

El nen abans de començar a parlar es comunica utilitzant gestos, canvis de postura, ritme del moviment i to i volum de la veu. La parla, depèn del sistema motor; llegir, de la capacitat de coordinar els moviments dels ulls i escriure, de coordinar la mà amb els ulls.

Si un nen/a no desenvolupa el control automàtic de l’equilibri i les habilitats motores, molts altres aspectes de l’aprenentatge poden veure’s afectats negativament, encara que el nen/a tingui una intel·ligència mitjana o inclús superior.

Aprenentatge i movimentQuan presenten mancances en el desenvolupament motor, sovint presenten dificultats en adquirir la lectura i quan ho aconsegueixen no tenen una bona comprensió lectora. En l’escriptura tenen dificultats per agafar el llapis perquè els costa fer la pinça. En matemàtiques sovint giren els números, i tenen dificultats de raonament, els costa memoritzar les taules...

Poder controlar el cos a nivell motriu és fonamental per l’autocontrol.

Per això sovint ens troben amb nens que no tenen les funcions motores ben desenvolupades que mostren una immaduresa en l'àmbit emocional: dificultats per controlar els impulsos i per interpretar el llenguatge corporal dels companys, la qual cosa fa que tinguin problemes de conducta i/o de relacions socials.

Les etapes del desenvolupament motor són:

 • Reflexes primitius
 • Reflexes posturals
 • Moviments amb control voluntari

Reflexes Primitius

El desenvolupament motor comença a l’úter on apareixen els reflexes primitius, que proporcionen els mecanismes de supervivència al bebè a l’inici de la vida extrauterina. Li serveixen des del naixement fins al primer any de vida per assegurar-li una resposta immediata en el seu nou entorn. Li proporcionen un entrenament rudimentari per desenvolupar habilitats voluntàries posteriors.

Aquests reflexes són moviments automàtics i estereotipats que han de tenir una vida limitada. Després d’haver ajudat al bebè a sobreviure durant els primers 12 mesos, han de ser inhibits permetent que el nen progressivament tingui el control de les respostes voluntàries dels seus moviments.

La valoració dels reflexes primitius ens ajuda a conèixer el desenvolupament motor del nen. Ens permet comprovar si el nen té les eines necessàries per processar la informació i si el sistema nerviós està organitzat correctament. Si els reflexes romanen actius, hi haurà una manca madurativa cerebral afectant les habilitats motores grosses i fines i a la percepció sensorial i cognitiva.

reflex-tonic-laberinticPer exemple el reflex Tònic Laberíntic està relacionat amb l’equilibri, el to muscular i és activat per l’estimulació dels laberints a les orelles. Quan aquest reflex no està integrat provoca: poc sentit de l’equilibri, mala postura, problemes d’orientació espacial i temporal, dificultats en reptar, gatejar, posar-se dret o caminar. I més endavant dificultarà els aprenentatges escolars. Cal recordar que les persones amb dislèxia tenen dificultats en l’orientació espacial i temporal.

El reflex de Moro permet al nen agafar aire pels pulmons i arrancar a plorar per avisar a la mare de què li passa alguna cosa. Quan aquest reflex no està integrat provoca marejos al viatjar en cotxe o en qualsevol transport, poc equilibri, poca coordinació (els nens que no el tenen integrat no els agraden els jocs amb la pilota). Hipersensibilitat a la llum, els costa discriminar les lletres negres d’un fons blanc. No els hi agraden els canvis ni les sorpreses. Acostumen a presentar ansietat sense motiu aparent, canvis d’humor, no accepten les crítiques, insegurs, baixa autoestima i tensió muscular.

És molt important deixar als bebès a terra per tal de què puguin practicar donar la volta, reptar, seure mantenint l'equilibri, gatejar i integrar els reflexes.

Els nens que caminen sense haver gatejat salten una fase en el seu desenvolupament.

Símptomes dels reflexes no integrats

Reflexes no integrats

 • Dislèxia i dificultats d’aprenentatge
 • Males postures
 • Poca coordinació mà-ull
 • Poc equilibri i escassa coordinació
 • Problemes per realitzar moviments creuats
 • Enuresis i problemes de control d’esfínters
 • Problemes d’atenció i concentració
 • Mareigs en situacions de moviment
 • Mala lletra
 • Problemes d'organització
 • Aparició tardana del llenguatge oral, pobre i sense fluïdesa
 • Problemes per saltar amb un sol peu o anar amb bicicleta
 • Problemes de comportament, impulsiu, agressiu o molt introvertit

Tractament: teràpia d’integració dels reflexes primitius

Terapia d'integracióLa teràpia d’integració del reflexes estimula el desenvolupament del Sistema Nerviós, especialment el tronc encefàlic, el cerebel i els ganglis Basals, ja que aquestes estructures incideixen de forma cabdal en les funcions bàsiques del processament sensorial, dels moviments i del desenvolupament del to muscular, el control postural i els automatismes.

S’avaluen els Reflexes primitius i la coordinació en el nen/a, i segons les necessitats de cada cas, es crearà un programa específic, que constarà d’uns exercicis senzills d’una durada de 15 minuts, que haurà de realitzar diàriament el nen/a a casa, amb l’ajuda dels pares. Aquests exercicis estimulen el desenvolupament del sistema nerviós. El temps del tractament dependrà de cada cas.

Web d’interès : http://www.reflejosprimitivos.es/