A Centre Rial, es dóna un tractament psicològic individualitzar en funció de cada cas, amb tècniques específiques tenint en compte en tot moment el paper actiu de la persona, ja que tota persona disposa dels recursos necessaris per superar qualsevol situació, el rol de la psicòloga és ajudar a la persona a activar-los i desenvolupar-los.

La durada no necessàriament haurà de ser molt llarga sinó que alguns problemes es poden arribar a resoldre amb poques sessions.

 • Trastorns d’ansietat i estrès
 • Depressió
 • Problemes de conducta i relacions amb els fills
 • Baixa autoestima i inseguretat
 • Dificultats en les relacions socials i/o laborals
 • Problemes familiars i/o de parella
 • Dependència emocional
 • Pors i fòbies
 • Problemes de control d’esfínters
 • Entrenaments en habilitats socials, timidesa, por de parlar en públic, inseguretat...
 • Dificultats en aprenentatges
 • Trastorn en Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat
 • Acompanyament en el procés dol
 • Trastorns psicosomàtics

És cert que no es poden canviar els fets passats, però tota persona té el poder de decidir com vol viure el seu viscut. Tots nosaltres podem elaborar creences, sentiments, actituds i conductes per sentir-nos a gust amb la nostra vida.