Teràpia breu estratègica

Terapia breu estratègicaLa teràpia breu estratègica és un mètode molt eficaç pel tractament de patologies invalidants i per la resolució de problemes humans, tant des del punt de vista del benestar personal com des de les relacions amb els altres. És un model que resolts problemes molt complicats amb solucions aparentment molt simples.

Es basa en la fusió i integració dels corrents de teràpies sistèmiques i estratègiques i en models de resolució de conflictes. Per definir l’objectiu de la teràpia breu estratègica es pot utilitzar la frase del savi Karl Popper:

"La vida és resoldre problemes contínuament."

La teràpia breu estratègica té objectius pragmàtics que s’aconsegueixen a través de la consciència operativa, és a dir, del desenvolupament de les nostres habilitats i competències dirigides a una major funcionalitat per aconseguir el canvi desitjat en la situació problemàtica.

Tractament estratègic

El terapeuta breu estratègic prescriu al pacient unes tasques que aquest ha de dur a terme en els dies següents fins a la propera sessió. Les tasques tenen com a objectiu eliminar els símptomes.

Se la denomina teràpia breu perquè es planifica 10 sessions per resoldre el problema. Acabades les 10 sessions en les quals hi ha resultats però encara no s’ha resolt el problema es poden allargar fins a 20. En el cas que no hi hagi resultats s’atura el tractament. En la majoria dels casos amb 10 sessions és resolt el problema.

Problemes que es tracta amb la teràpia breu estratègica

 • Trastorns d’ansietat, atac de pànic, fòbies
 • Obsessions, trastorns obsessius compulsius
 • Depressions
 • Problemes amb nens i adolescents
 • Problemes de parella
 • Problemes de relacions amb els altres

PNL- Programació Neurolingüística

PNL- Programació NeurolingüísticaLa PNL estudia com organitzem mentalment les nostres experiències sensorials, com les expressem lingüísticament i com ens influeixen. També estudia com utilitzar determinades tècniques i procediments per canviar determinades conductes i/o sentiments i millorar la comunicació personal.

Programació: Per la PNL programar és organitzar els components d’un procés per obtenir un resultat determinat. Busca com s’estructura el nostre pensament per poder-lo reprogramar de manera més funcional.

Neuro: La PNL entén que tota experiència és el resultat de processar neurològicament percepcions, és a dir representacions, internes i externes mitjançant els 5 sentits: visual, auditiu, cinestèsic (sensacions), olfactiu i gustatiu.

Lingüístic: Per la PNL aquests processos neurològics es poden codificar amb paraules. I les paraules creen realitat.

El significat de qualsevol succés depèn de com l’enquadrem o la perspectiva des del qual l’observem. Quan la perspectiva canvia, també canvia el significat. I quan canvia el significat també canvien les emocions i les conductes associades al succés.

EFT- Emotional Freedom Techniques

EFT- Emotional Freedom TechniquesEFT és un mètode d’alliberació emocional classificat com a tècnica psicològica energètica. Quan les persones no ens sentim bé psicològicament, hi ha emocions pertorbadores o doloroses que ens dominen i no sabem gestionar. La EFT considera que un malestar emocional ens provoca un bloqueig en el sistema energètic. Mitjançant aquesta tècnica es desbloqueja el sistema energètic recuperant el nostre equilibri emocional. El mètode consisteix a estimular una sèrie de punts de la cara i del cos amb copets al mateix temps que activem, mitjançant una frase o pensament, l’assumpte que ens provoca l’emoció pertorbadora que volem alliberar. Amb la tècnica de la EFT s’ajuda a canviar i superar emocions negatives, creences limitadores, pors i sensacions de malestar.

Emocions

Daniel Goleman al seu llibre sobre la intel·ligència emocional posa de manifest la importància de saber gestionar les nostres emocions per aconseguir l’èxit a la vida. La intel·ligència emocional ha demostrat tenir un paper fonamental en el rendiment acadèmic, laboral i esportiu i en el desenvolupament de les competències bàsiques que augmenten el benestar psicològic i és un factor de protecció del desenvolupament de trastorns mentals i físics.

Quan sentim ràbia o odi cap a una persona o cap a una situació les nostres conductes no acostumen a ser gaire resolutives, estem més motivats per venjar-nos que no pas per resoldre el problema. Quan ens alliberem de la ràbia comencem a veure solucions al problema, i a més a més, augmentem la nostra sensació de benestar.

Quan l’emoció que ens domina és la por, sovint deixem de fer moltes coses renunciant a grans oportunitats que ens brinda la vida. Com diu la frase de Pessora:

"Em fan mal les ferides de les batalles que mai vaig arribar a lliurar."

Fòbies i estrès posttraumàtic

La EFT resulta molt útil per treballar l’estrès posttraumàtic, fòbies, pors dels nens… com va demostrar el Psicòleg Steve Wells a la Curtin University de Australia l’any 1999 en un treball sobre fòbies específiques. Va mostrar que en sessions de ½ hora d’EFT obtenia millors resultats que amb altres tècniques més clàssiques i que amb 30 minuts de sessió s’aconseguia resultats importants i que perduraven en el temps amb revisions als 6 i 9 mesos.

Més informació a: www.eftmx.com/articulos/wellsphobias-sp.html

Creences limitadores

Tots tenim creences sobre nosaltres mateixos, sobre els altres i sobre el nostre entorn que són el motor de la manera d’actuar. Aquestes creences es van començar a instaurar quan érem petits i es continuen mantenint o/i modificant. La majoria d’aquestes creences són facilitadores, ja que ens permeten viure i obtenir èxits en el nostre dia a dia. Tanmateix en tenim d’altres de limitadores, les creences limitadores són les que ens impedeixen aconseguir els nostres propòsits o objectius. Amb la EFT poden canviar les creences limitadores en facilitadores i aconseguir el benestar.

“Tant si creus que pots com si creus que no pots tens raó.” Henry Ford

Beneficis de EFT

 • Amb la EFT es treballa conductes inadequades o pocs útils que desitgem canviar.
 • Redueix l’estrès proporcionant estats de relaxació.
 • Augmenta les capacitats per superar reptes de la vida.
 • Millora les funcions cognitives i augmenta la capacitat d’aprenentatge.
 • Allibera problemes emocionals no resolts.

Cognitiva-Conductual

Cognitiva-ConductualLa psicologia cognitiva es basa processos mentals, com pensa la gent, com percep, com recorda i com aprèn. Els nostres pensaments són la base de les nostres emocions i conductes. No són els fets els que ens creen malestar, sinó la interpretació que fem dels mateixos, és a dir els nostres pensaments, actituds i creences del que ens passa. Per tant si intervenim en els esquemes cognitius o de creences reduirem el nostre patiment. Per tant l’objectiu de la teràpia és ajudar a la persona a trobar nous pensaments que li siguin útils per aconseguir les seves fites.

Durant la teràpia es plantegen una sèrie de preguntes que porten a la persona a reflexionar sobre els seus pensaments i a posar-los en dubte, qüestionant la seva utilitat.