Tractament de la Depressió a Centre Rial

Només està vençut el que deixa de lluitar. (Manuel J. Clouthier)

La depressióLa Depressió és un trastorn de l’estat d’ànim transitori o permanent, en el qual el símptoma habitual és un estat d’abatiment i infelicitat, portant a la persona a perdre interès o plaer per a quasi totes les activitats.

Altres símptomes freqüents solen ser: insomni, o excés de son, la lentitud o agitació en les actuacions, fatiga i manca d’energia, tenir sentiments d’inutilitat o culpa, dificultats per concentrar-se, falta de gana i augments de pensaments de suïcidi.

“La renúncia és un suïcidi quotidià”. (Honoré de Balzac)

Des de la teràpia estratègica la depressió no és una entitat en ella mateixa, sinó que és l’efecte d’un fracàs, d’una derrota, d’una desil·lusió, no surt del no-res, sinó de les solucions intentades disfuncionals, com la rendició i la renuncia.

Quan una persona s’enfronta a una situació problemàtica en la seva vida, puntual o mantinguda en el temps, davant la qual reacciona, però no obté els resultats esperats, en alguns casos la persona lluita i intenta afrontar els problemes i dificultats, fins que arriba un moment que se sent derrotada i es rendeix.

La depressió està relacionada amb el concepte de la Indefensió Apressa. (Seligman)

Indefensió apressa (Seligman)

Quan un organisme és sotmès a situacions doloroses de les quals no pot escapar i que sent com incontrolables, posteriorment mostrarà una sèrie de dificultats en l’adquisició de respostes exitoses.

Tractament de la depressió amb la teràpia estratègica

S’ajuda a la persona a trobar una mirada esperançadora cap al futur.
S’interromp les solucions (conductes) intentades disfuncionals.
S’ensenya a la persona a dissenyar estratègicament conductes funcionals per gestionar la seva situació problemàtica.

Si canviem la forma de veure les coses, les coses canvien de forma.