Funció de l'Optometrista 

En aquest apartat es vol INFORMAR dels serveis que realitza un Optometrista

  • Anàlisi de les proves
  • Lliurament de l'informe i entrevista amb els pares / pacient
  • Contacte amb l'escola i especialistes vinculats
  • Derivació a altres especialistes, si és necessari
  • Seguiment multidisciplinari