Avaluació de problemes visuals produïts per dany cerebral

Parlem de lesions cerebrals adquirides quan el cervell sofreix un dany de forma espontània. Poden ser internes (accidentis cervell-vasculars, tumors, etc.) o externes (traumatismes cranioencefàlics).

La lesió cerebral adquirida pot induir moltes conseqüències visuals. Les alteracions binoculars com la visió doble (situació molt freqüent en aquests casos), provoquen en el pacient un estat de frustració, que s'agreuja per la solució que se'ls sol donar: de tapar-se un ull. En diverses ocasions, existeixen altres símptomes visuals que poden passar desapercebuts, fins i tot per al propi pacient, per la qual cosa no rebran una atenció específica.

Tasques quotidianes com llegir, conduir o passejar es fan difícils per a aquest tipus de pacients que veuen la seva vida truncada al no poder realitzar les activitats que fins al moment de la lesió podien dur a terme sense problemes.

En moltes ocasions, aquests símptomes (sobretot, en els traumatismes crani-encefàlics) són difícils d'interpretar pels diferents especialistes, ja que no existeixen evidències físiques que puguin corroborar l'existència de la seva simptomatologia, que en molts dels casos estan relacionats amb el sistema visual (problemes espacials, falta de concentració, de memòria, etc.)

Símptomes dels problemes visuals produïts per dany cerebral

Símptomes de problemes visuals per dany cerebral

  • Estrabisme o desviació elevada: simptomatologia: possible visió doble, problemes de localització espacial, problemes de concentració
  • Dificultats a veure en profunditat (visió tridimensional): com a resultat, dificultats en la conducció o realització d'esports.
  • Visió borrosa de lluny i / o de prop.
  • Pèrdues de camp visual: dificultats en la conducció.
  • Dificultats a seguir un objecte en moviment a causa de problemes oculomotors, la qual cosa ocasiona dificultats en la lectura.
  • Baixa comprensió, memòria, problemes espacials, problemes del processament de la informació visual.
  • Postures anòmales de la posició del cap i / o cos, sensació de pèrdua d'equilibri, marejos, nàusees, sensació de moviment dels objectes, a causa del desplaçament de la línia mitjana visual.
  • Baixa sensibilitat al contrast o excessiva sensibilitat a la llum (fotofòbia).