Curs de Mètode INTEGRA Bàsic Nivell 1

En aquest curs anem més enllà del subconscient, ja que a vegades no n'hi ha prou amb canviar la nostra programació.

El nostre subconscient dirigeix la nostra vida. Afortunadament tenim la capacitat d'accedir-hi amb facilitat i canviar la seva programació. En el curs Mètode INTEGRA Bàsic aprenem precisament a fer-ho. En aquest curs Intermedi de Mètode INTEGRA complementem el contingut del curs Bàsic aprofundint en els temes "no mecànics", i donant entrada a altres temes que també ens condicionen enormement encara que no formin part directa de la nostra programació subconscient.

En aquest curs començarem aprenent a utilitzar la realitat energètica de la qual formem part per poder ajudar altres persones a distància.

Aquest curs permet aprendre de forma pràctica la metodologia, incloent el conjunt de tècniques d'accés a nivell subconscient necessàries, la qual cosa faculta al participant per poder realitzar transformacions individuals i personalitzades amb si mateix i amb tercers.

Es tracta d'un aprenentatge important per al desenvolupament personal i professional de l'individu, que el portarà, en la mesura que utilitzi el mètode amb freqüència, a millorar com a persona i a participar activament en el procés de millora dels altres. Et permetrà encaixar en senzills protocols totes les peces que has anat aprenent en els cursos Bàsic i Intermedi.

 

Les persones formades en aquest curs obtindran el reconeixement com a facilitador certificat de nivell I, i estaran facultades per facilitar processos de transformació profunds, fins i tot treballant a distància

Què aprendràs en aquest curs

 • Connectar com a representant

  La connexió com a representant amplia enormement el potencial de transformació. Et permetrà fer transformacions en altres persones sense la seva participació directa, amb independència de la distància que hi hagi entre elles.
 • Definir objectius correctes i específics per assolir metes amb èxit

  En Mètode INTEGRA sempre treballem per objectius. La correcta definició de l'objectiu és clau per poder assolir el resultat. És per això que hem d'adquirir experiència i tenir una visió àmplia en la definició de l'objectiu a treballar en cada sessió.
 • Elaborar creences

  En la majoria de casos les creences ens conduiran a la consecució final de l'objectiu. Redactar les creences a mida per a la persona i per l'objectiu treballat, suposa la major inversió de temps en qualsevol sessió de Mètode INTEGRA, i requereix d'experiència i habilitat. Tenir un bon coneixement en la manera de plantejar les creences t'ajudarà a optimitzar el teu temps com a facilitador Mètode INTEGRA, i alhora t’encaminarà a afinar molt més amb aquesta peça clau per a la transformació.
 • Conèixer temes que van més enllà del subconscient

  Coneixeràs temes que, tot i no formar part directa de la nostra programació a nivell subconscient, ens condicionen enormement i ens limiten la consecució d'objectius a mitjà i llarg termini. Aprendràs, a través del teu subconscient, a gestionar elements vinculats al nostre esperit, i que conformen el complement perfecte dels apresos en el curs Mètode INTEGRA Bàsic.
  Mètode INTEGRA Intermedi permet realitzar transformacions de forma fàcil, ràpida i sense patiment, incorporant temes addicionals que transcendeixen la programació directa del subconscient. Alguns d'aquests elements són:
  • Acords kàrmics
   De vegades, les vivències que tenim ens generen un impacte a nivell emocional i conscientment establim compromisos a fi d'evitar repetir-les en el futur. Juraments, pactes, acords, compromisos, o qualsevol altre nom que li vulguem donar, quan van lligats a un desig intens que perdurin per sempre, podem arrossegar-los de vida en vida, condicionant la nostra llibertat per viure lliurement altre tipus d'experiències.
  • Lleialtats familiars
   Des del moment de néixer, i sense saber realment el motiu, acostumem a tenir lleialtats amb diferents persones del nostre entorn familiar. Així com, en base a les experiències viscudes, anem desenvolupant altres lleialtats tant dins com fora de l'àmbit familiar. En qualsevol cas, les lleialtats ens obliguen a repetir experiències de vida o patrons de les persones amb les que estem vinculats.
  • Bloquejos espirituals
   Algunes de les reaccions emocionals intenses que patim, no es produeixen com a conseqüència de les situacions que vivim, sinó simplement com a resposta a les nostres memòries emocionals històriques generades en la relació que algun dia vam tenir amb una determinada persona. És la relació directa amb aquesta persona, i no el succés en qüestió, la que genera en nosaltres l'activació emocional. Es tracta de bloquejos a nivell del nostre esperit, que hem de alliberar si volem canviar la nostra relació amb aquesta persona.
  • Escuts de protecció
   Davant situacions d'intens dolor podem reaccionar generant un desig intens de desaparèixer, o de tornar-nos invisibles davant d’un determinat entorn o col·lectiu. Amb això podem generar un escut energètic que posteriorment ens impedeixi desenvolupar la vida que desitgem, ja que la repercussió pot ser molt més àmplia de la concepció inicial que poguéssim tenir.

A l'acabar el curs hauràs adquirit els coneixements necessaris per poder guiar, també, a altres persones en sessions particulars, com a facilitador Mètode INTEGRA nivell I.

Requisit per assistir a aquest curs

Haver realitzat prèviament el curs Mètode INTEGRA Bàsic Nivell 1.

Durada del curs

 • 16 hores.
 

Preu del curs

 • 350 € Els participants rebran una certificació del curs.

 

Dates i horari

Dissabte 21 de maig de 2022 de 9.30 a 13.30 h i de 15.15 a 19.15 h

Diumenge 22 de maig del 2022 de 9.30 a 13.30 h i de 15.15 a 19.15 h

 

 

Inscripció i forma de pagament del curs

 • Ompli el formulari que hi ha a la part inferior d'aquesta pàgina.
 • En un o dos dies hàbils, rebrà un correu electrònic indicant el banc i el número de compte on haurà de fer l’ingrés dels 350 euros per formalitzar la inscripció.

Formadora

Margarita Albós

Margarita Albós

 • Llicenciada en Psicologia per la UNED.
 • Formació en Teràpia Breu Estratègica.
 • Formació en Programació Neurolingüística (PNL).
 • Formació en EFT Tècniques d’alliberació emocional.
 • Màster en intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge per la Universitat de Vic.
 • Formació en Teràpia del Moviment Rítmic i Reflexes Primitius.
 • Formació en Reeducació Auditiva pel Mètode Bérard.
 • Formació entrastorns de l’Atenció i Hiperactivitat per Institut Mèdic del Desenvolupament Infantil.
 • Especialitzada en trastorns de l’aprenentatge i conducta, ha treballat durant anys a l’Escola Andorra amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge i conducta.
 • Instructora de Mètode INTEGRA
 • Co-fundadora i co-directora del Centre Rial on treballa actualment com a psicòloga.

Contingut del curs

Part teorica

 • La connexió energètica a distància, com a representant.
 • Com han de ser plantejats els objectius que cal treballar en una sessió.
 • Què són i com es creen espontàniament les creences.
 • Acords kàrmics, què són, com es generen, i diferents tipus d'acords que podem trobar.
 • Què són les Lleialtats, tant familiars com no familiars, i l'impacte que tenen en les nostres vides.
 • Què són els bloquejos espirituals i com condicionen les nostres relacions.
 • Escuts de protecció o invisibilitat, i el seu efecte limitant en les nostres vides.
 • Diferents protocols per usar en funció dels objectius plantejats, incloent un protocol específic per a temes de salut.
 • Criteris ètics a l'utilitzar Mètode INTEGRA, i el poder que tenim de transformació en la vida d'altres.

Part pràctica

 • Connectar a distància com a representant, per dur a terme transformacions en persones que no tenen la capacitat de fer-ho directament.
 • Definir objectius correctes i específics per assolir metes amb èxit.
 • Redactar creences a mida per assolir objectius específics.
 • Identificar i rescindir acords kàrmics, amb facilitat en pocs segons.
 • Identificar i cancel·lar lleialtats amb facilitat i rapidesa
 • Identificar i alliberar bloquejos espirituals.
 • Identificar i trencar els escuts de protecció.
 • Afrontar qualsevol sessió utilitzant els protocols de Mètode INTEGRA.

Et vols apuntar al curs?

Si us plau, omple el següent formulari.

Formulari d'Inscripció Cursos