Símptomes i signes

Quan una dificultat d'aprenentatge és deguda a un problema de visió?

L'aprenentatge es produeix a través d'un nombre de processos complexos i interrelacionats on la visió exerceix un paper clau. Molts signes, símptomes i comportaments associats amb problemes d'aprenentatge són similars a aquells causats per problemes de visió. Aquesta és la raó de per què és tan important que un examen de la visió complet formi part de l'avaluació interdisciplinària de tots els nens que no aconsegueixen tenir èxit a l'escola.

Problemes de moviments ocularsA continuació trobarà alguns signes i símptomes que poden indicar un problema de visió.

Miopia, hipermetropía o astigmatisme (incapacitat per veure clarament des de lluny o d'aprop)

 • Es queixa de visió borrosa
 • Es frega els ulls amb freqüència
 • Problemes de coordinació binocular (incapacitat per coordinar els ulls junts amb eficàcia)
 • Es tapa o cobreix un ull
 • De tant en tant veu doble
 • Es frega els ulls amb freqüència
 • És capaç de llegir només durant un curt període de temps
 • Baixa comprensió lectora

Problemes d'enfocament de l'ullProblemes d'enfocament de l'ull: acomodació (incapacitat per enfocar amb facilitat els ulls o mantenir l'enfocament clar)

 • S'apropa molt a les coses
 • Es queixa de visió borrosa
 • Baixa comprensió lectora
 • Es queixa que té els ulls cansats
 • Capaç de llegir només durant un curt període de temps
 • Té mal de caps en llegir

Problemes de moviments oculars (falta de capacitat per moure amb suavitat i precisió els ulls d'un punt a un altre)

 • Mou el cap a l'excés en llegir
 • Amb freqüència es perd llegint, se salta la línia en llegir
 • Utilitza el dit per mantenir el lloc
 • Baixa comprensió lectora
 • Poca capacitat de concentració

Dificultats en la percepció de la formaDificultats en la percepció de la forma (incapacitat per diferenciar la grandària, contorn o forma)

 • Confon paraules que comencen igual
 • Dificultat per reconèixer les lletres, paraules o formes simples
 • No pot distingir la idea important dels detalls no importants
 • Dificultat per aprendre els conceptes matemàtics bàsics, com la grandària, magnitud i posició

Problemes de memòria visual (incapacitat per recordar i entendre el que es veu)

 • Problemes per visualitzar el que es llegeix. Comprensió lectora pobra
 • Mala ortografia
 • Problemes amb els conceptes matemàtics
 • Dificultat a nomenar la informació visual

Integració visual motora defectuosa (incapacitat per processar i reproduir les imatges visuals per escriure o dibuixar)

 • Cal·ligrafia i dibuix pobre
 • No pot seguir la línia
 • Habilitat de copiar pobra
 • Pot respondre bé oralment, però no per escrit

Dificultat amb la lateralitat i la direccionalitat (desenvolupament pobre de la consciència esquerra / dreta)

 • Problemes per aprendre quin és la dreta i quin l'esquerra
 • Inverteix lletres i paraules
 • Problemes per escriure i recordar les lletres i els nombres

Integracio visual motora defectuosaEls signes físics i els símptomes d'un problema de visió

 • Maldecaps freqüents o fatiga ocular
 • Visió borrosa des de lluny o de prop, sobretot després de la lectura o treballs perllongats
 • Evita el treball de prop o altres tasques que exigeixin precisió visual
 • Baixa consciència de la profunditat
 • Desviació d'un ull dins o fora, a dalt o a baix
 • Tendència a tapar-se o tancar un ull per afavorir la visió d'un ull
 • Visió doble
 • Falta de coordinació ull-mà
 • Dificultat a seguir un objectiu en moviment
 • Marejos o cinetosis

Problemes de rendimentEls problemes de rendiment

 • Baixa comprensió lectora
 • Dificultat per copiar
 • Es perd durant la lectura, repeteix, i / o omet paraules durant la lectura
 • Dificultat per canviar l'enfocament des de lluny a prop i viceversa.
 • Mala postura en llegir o escriure
 • Cal·ligrafia pobra
 • Pot respondre oralment, però no pot plasmar la mateixa informació en un paper
 • Inverteix lletres i paraules.
 • Dificultat per calcular grandàries i formes

Com identificar un problema de visió?

Els nens han de passar un examen complet de la visió cada vegada que observem els símptomes visuals o si no estan aconseguint el seu potencial. Molts d'aquests problemes de visió no es detecten en un examen rutinari de la vista, com els quals es duen a terme a l'escola o en l'avaluació pediàtrica o com a part d'un examen físic.